Weihnachten - vytvořte práci v rozsahu 130 - 160 slov,splňte tyto body:
- popis Štědrého dne
- zvyky, které dodržujete
- nejlepší dárek, který jste dostali
- silvestr a jeho oslavy

termín odevzdání 14.ledna 2011