Projekt z německého jazyka odevzdat do 21.11.08

Zadání: Im Restaurant